Terug naar nieuwsoverzicht

digitalAngel aanwezig op Congres ‘Thuis in het verpleeghuis’.

Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres Thuis in het Verpleeghuis om.

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen welke vertaald werden naar meer dan 70 keynotes, lezingen, workshops, praktijksessies en talkshows waar zorgmedewerkers aan deel konden nemen. En uiteraard sprak ook onze eigen minister Hugo de Jonge op het congres.

 

Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

 

digitalAngel op congres

 

Doelstelling 2 is: Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn een sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg. Daarom investeren wij in zorgverleners, brengen we de administratieve lasten terug en geven we zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken.

 

Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

 

digitalAngel op congres

 

De beweging Thuis in het verpleeghuis heeft een enorme dynamiek losgemaakt het afgelopen jaar. In driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers, concludeert de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Nog steeds moet veel werk worden verzet. Maar alle aanwezigen tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis waren het erover eens dat inmiddels een waardevolle basis voor de toekomst is gelegd

Als het congres Thuis in het verpleeghuis van 1 juli één ding duidelijk maakt, dan is het wel hoezeer de beweging Thuis in het verpleeghuis. Waardigheid en trots op locatie momentum heeft gekregen. Het aantal deelnemers – 3.000 – was dermate groot dat een deel van hen het plenaire deel niet live in de zaal meemaakte, maar via een videoverbinding in een belendende zaal.

Tijdens het congres was ook digitalAngel met het smart matras aanwezig op de stand van ZuidOostZorg, een zorginstelling die in Nederland voorop loopt op het gebied van innoveren.

In de stand kwam onder andere tot uiting dat door gezamenlijke ontwikkeling tussen zorgaanbieder en leverancier de kans van slagen van innovaties binnen de zorgmarkt wordt vergroot. Integrale aanpak en samenwerking zijn cruciale factoren om snelheid, kwaliteit en verbeterde zorgprocessen te creëren.  

Naast digitalAngel waren ook Ascom, Jonic Solutions, Qwiek en Friesland college aanwezig om de integraliteit en onderlinge verbanden nog sterker te benadrukken.


Meer weten? Stel ons je vraag!

Contact