Terug naar Ontwikkelingen

E-Health in Nederland - de belofte voorbij

De belofte voorbij

De zorg moet veranderen om betaalbaar te blijven en ict speelt daarbij een belangrijke rol. Wereldwijd zijn er talloze initiatieven op het gebied van e-health en ook Nederland timmert aardig aan de weg. digitalAngel maakt e-health-initiatieven bereikbaar voor zorgaanbieders en patiënten.

Nederland vergrijst en de zorg wordt steeds soberder. Dankzij slimme innovaties is de kwaliteit van de gezondheid en de gezondheidszorg sterk te verbeteren. Apps die de hartfunctie of de bloedsuikerspiegel in de gaten houden bijvoorbeeld. Of een online afspraak bij de huisarts.

Dankzij e-health krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid. Wanneer cliënten hun gezondheid kunnen monitoren met slimme apparatuur, zijn zorgprofessionals minder tijd per patiënt kwijt en is goede zorg mogelijk met minder budget. Door de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgaanbieder en patiënten worden patiëntendossiers nauwkeuriger en vollediger. Digitale ondersteuning op het gebied van medicatie kan fouten voorkomen en zorgen dat patiënten hun medicijnen niet vergeten in te nemen. Allerlei applicaties kunnen patiënten helpen hun leefstijl te verbeteren.

Bij digitalAngel ondersteunen we ontwikkelingen op het gebied van e-health door het faciliteren van onderlinge gegevensuitwisseling van slimme zorgproducten. Wij produceren die producten niet zelf, maar bieden de mogelijkheid om aan te sluiten bij digitalAngel en zo een groot e-health ecosysteem te creëren. Het is geen toeval dat we onze activiteiten in Nederland zijn begonnen.

Veel potentieel in Nederland
Nederland en e-health, dat is een uitstekende combinatie. Onze zorgvoorzieningen behoren tot de beste ter wereld en we hebben een fantastische ict-infrastuctuur. Bovendien stimuleert de Nederlandse overheid de zorgsector actief om e-health aan te bieden en oplossingen onder de aandacht van patiënten te brengen.

Positief over digitaal contact
Voornemens zijn mooi, maar hoe staat het er concreet voor met e-Health in Nederland?

De laatste editie van de jaarlijkse e-Health-Monitor meldt dat gebruikers van e-health positiever zijn geworden over digitale diensten. Het gebruik van zaken als digitaal contact tussen patiënten en zorgverleners kan nog beter, maar als er eenmaal sprake is van digitaal contact, dan zijn zowel patiënten als artsen positief.
Chronisch zieke ouderen maken steeds meer gebruik van e-health. Ongeveer de helft heeft in 2017 zelfstandig gezondheidswaarden gemeten. Vooral gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden. Deze patiënten krijgen dankzij e-health sneller inzicht in de eigen medische gegevens en ervaren meer betrokkenheid bij de behandeling door hun arts.

Enkele voorbeelden van smarthealth IoT-toepassingen in Nederland:

  • Hypertensie en slaapapneu opsporen via wearables

Wie een Fitbit heeft, een Apple Watch, Garmin of Android Wear, kan via de app DeepHeart ontdekken of hij of zij last heeft van slaapapneu of hypertensie. Volgens Cardiogram, die de DeepHeart app ontwikkelde, zou ruim 80% van de mensen met de aandoening (apneu en/of hypertensie) er geen weet van hebben.

  • De insulinepomp die rapporten aanmaakt

CareLink Personal is ontworpen voor patiënten die gebruik maken van een MiniMed insulinepomp en zelf rapporten willen bekijken die door de therapiesoftware worden genereerd. Vermits CareLink via het web werkt, kunnen ook artsen en zorgverleners die informatie opvragen, weliswaar met meer klinische details, zodat vanop afstand kan geëvalueerd worden wat de mogelijke volgende stappen zijn.

  • Slimme koelkast redt levens

De Weka Vaccine Smart Fridge maakt gebruik van externe monitoring en andere IoT-technologie om de opslag en distributie van levensreddende vaccins beter te controleren, te onderhouden en te automatiseren vanop afstand.

  • Hartmonitorimplantaat bediend via Bluetooth

Primeur in het Diakonessenhuis in Utrecht: implantatie van een hartmonitor die bediend wordt via een Bluetooth gestuurde app in plaats van een klassieke afstandsbediening. Op basis van vooraf door het ziekenhuis aangebrachte instellingen, registreert het apparaatje eventuele afwijkingen. Op dat moment kan de patiënt de gegevens over het hartritme opvragen. Bij ernstige storingen kunnen cardiologen van op afstand meekijken en waar nodig ingrijpen of adviseren.

  • Service-app voor patiënten MS Twente

‘Gastvrij MST’ is een tablet-app waarmee patiënten de klok rond in verbinding staan met een servicemedewerker; de app is tegelijkertijd ‘connected’ met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Patiënten kunnen via de app onder meer eten en drinken bestellen, tv kijken en naar de radio luisteren maar tegelijkertijd kan men de patiënt via dezelfde weg monitoren zonder onnodige verplaatsingen te hoeven maken.

  • Mobiele medicatierichtlijnen in het Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen optimaliseerde zijn WiFi-netwerk zodat alle van WiFi-technologie voorziene apparaten nu en op termijn met elkaar kunnen communiceren. Het stabiele platform moet toekomstige IoT-applicaties mogelijk maken; op dit ogenblik zijn al apps in gebruik voor onder meer mobiele medicatierichtlijnen en onderhoud. Dankzij het netwerk kunnen 170 ‘computers op wielen’ op alle devices inloggen en de patiëntendossiers updaten (EPD: elektronisch patiëntendossier).

E-health en digitalAngel
digitalAngel houdt alle innovaties in e-health actief in de gaten. We bieden een veilig en transparant platform voor apparaten die met elkaar en met zorgverleners en cliënten communiceren dankzij het Internet of Things (IoT).

Ons platform verbindt consumenten, zorgverleners en andere betrokken partijen om samen tot een betere zorg te komen.


Meer weten? Stel ons je vraag!

Contact