Terug naar Ontwikkelingen

IoT speelt cruciale rol in de gezondheidszorg

Markt IoT Healthcare groeit 30,8% per jaar

De globale IoT healthcare markt groeit volgens onderzoeksbureau MarketsandMarkets met maar liefst 30,8% per jaar: van 41,22 miljard USD in 2017 tot 158,07 miljard USD in 2022. Belangrijke groeipijlers van de IoT-markt voor de gezondheidszorg zijn de evolutie van kunstmatige intelligentietechnologie, toename van investeringen voor de implementatie van IoT-zorgoplossingen en de sterk toenemende penetratie van verbonden apparaten (connected devices).

Volgens Europese marktcijfers van Mordor Intelligence verdubbelt het aantal IoT devices in de gezondheidszorg van 8,5 miljoen in 2015 tot 17,3 miljoen in 2020. Tegen 2025 zou dat aantal verder toenemen tot 26,7 miljoen IoT-apparaten.

Nederland in top 3 van Europa
Binnen Europa doen op dit ogenblik alleen Denemarken en Zwitserland het beter dan Nederland qua aantal in gebruik zijnde IoT devices (opgelet: dit zijn álle toepassingen, niet alleen de devices in de gezondheidszorg) en op wereldvlak kunnen alleen de VS en Zuid-Korea een beter rapport voorleggen.

 

 

De sterke groei van IoT binnen de gezondheidszorg, het marktsegment dat ook ‘smarth health’ wordt genoemd of IoMT (Internet of Medical Things), is niet louter het gevolg van een technologische evolutie, ze wordt ook gevoed door de wetenschap dat de implementatie ervan kan leiden tot efficiënter kostenbeheer. Concreet: dankzij slimme oplossingen kan er verstandiger met resources – zoals personeelsbezetting – worden omgesprongen.

Preventie, monitoring en eerste hulp
De evolutie gaat volgens ResearchGate hand in hand met het steeds ouder worden van de wereldpopulatie en de gestage toename van chronische ziekten. Voor deze laatste groep van potentiële patiënten kunnen slimme oplossingen, zoals preventieve zorgen, soelaas bieden. De vrijgekomen resources kunnen dan efficiënter worden toegepast in andere, meer ‘dringende’ takken van de gezondheidszorg, menen analisten en specialisten.

 


    In miljoenen apparaten

Anders gezegd: IoT kan een cruciale rol spelen in alle fases voorafgaand aan een ziekenhuisopname. De categorieën waarin IoT een voorname rol speelt zijn achtereenvolgens preventie, monitoring en eerste hulp. In al deze fases kan het aantal fysieke doktersbezoeken aanzienlijk worden teruggedrongen en zelfs overbodig worden gemaakt.

Maar ook in het ziekenhuis zelf speelt en zal IoT een steeds grotere rol spelen en een efficiëntie-verhogend effect hebben. Dokters kunnen hun patiënten met slimme toepassingen en geconnecteerde devices de klok rond in de gaten houden (monitoring) en vanaf eender welke plek toezien en/of ingrijpen op hun zorgen en medicatie.

 

 

Productiviteitstoename van 57%
Volgens Aruba Networks zal IoT binnen de gezondheidszorg leiden tot een productiviteitstoename van maar liefst 57% en een al even grote kostenbesparing. Volgens hun wereldwijde onderzoek bij bedrijfsleiders en IT-specialisten in deze markt wordt IoT binnen de gezondheidszorg momenteel als volgt ingevuld: bij 73% voor monitoring en onderhoud, bij 50% voor controle en bijsturen op afstand en bij 47% voor location-based services. 8 van de 10 ondervraagde IT-specialisten voorspelt dat het gebruik van IoT zal leiden tot een forse toename qua innovatie en nieuwe verdienmodellen.


Meer weten? Stel ons je vraag!

Contact